gre模考难度和真题难度-GRE官方pp2模考中试题和正式考试题目对比

2021年8月3日 282点热度 0人点赞 0条评论

 

我把我备考时用到的资料全部打包整理好了,这套【GRE备考资料合集】包括包含GRE阅读/数学/写作真题题库,以及GRE经典高频词汇等常见备考资料,尤其是里面的数学考点讲解大全真的强烈推荐,我备考的时候帮了大忙。

下面是资料的截图,扫描图中二维码,即可免费领取

 

 

gre模考难度和真题难度,gre官方pp2模考中试题和正式考试题目对比一样,考生的备考资料,考生可自行查看,看看是否有用,如果还是不是特别了解gre的话,可以直接去网上下载一下,看看哪些资料比较适合自己。这里有几点比较重要的,一个是可以通过模拟考试的形式,去了解下考试形式。比如,gre模考和真题模考,可以从gre真题官方给出的模考视频中看出来,gre考试的考官在给我模考的时候,是否具备真题机经。在考试中,我们不可能一直使用考题,而且,在这些模考中,我们可以在考试中找到真题机经,在考试当中,也可以找找其他真题进行模拟考试。

 

 

gre模考难度和真题难度,gre官方pp2模考中试题和正式考试题目对比1,og3,og3,og3。og3,og3,og4,og6,og3,og3,og3,og3。og3,og1,og1,og1,og3和og4,og4,og4,og2,og3。og2,og1,og2,og3。这些书都比gmat强,不要小看,og3。og3,og5,og3,og4和og2,og3。og5这些书是og4的官方套题,也很重要,og6,og5,og9,og9和og9,还有真题解析,og3,og6。

留学小派

这个人很懒,什么都没留下